FREE WARE

ເຄື່ອງມື Capture ຫນ້າເວັບສຸດເທບ ສຳລັບ Google Chrome

ສຳລັບຄົນທີ່ມັກໃຊ້ Google Chrome ແລະ ເປັນຄົນທີ່ມັກໃຊ້ Print Screen ຫນ້າເວັບອາດຈະຖືກໃຈເປັນທີ່ສຸດ ໃນສ່ວນເສີມທີ່ເປັນເຄື່ອງມືສຳລັບ Capture ຫລື ບັນທຶກຫນ້າຈໍ (ຫນ້າເວັບ) ແລະ ຊື່ຂອງມັນກໍ່ຄື Awesome Screenshot.

ຂໍ້ດີຂອງ Awesome Screenshot ກໍ່ຄື: ໃຊ້ງານງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ. ຈຸດທີ່ຫນ້າສົນໃຈກໍ່ຄື Awesome Screenshot ສາມາດເລືອກບັນທຶກຫນ້າເວັບໄດ້ແບບທັ້ງເວັບ ແລະ ແບບໃນສ່ວນທີ່ສະແດງຜົນໃນຂະນະນັ້ນ; ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຫລັງຈາກການບັນທຶກ ໃນ Awesome Screenshot ຍັງມີຫນ້າສຳລັບການແກ້ໄຂ ຫລື ເພີ່ມເຕີມລົງໄປໃນຮູບທີ່ບັນທຶກມາອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ: ໃສ່ລູກສອນ, ວົງມົນ, ເບຼີຮູບ ຫລື ຈຸດທີ່ຕ້ອງການ, ຕັດຕໍ່, ຫຍໍ້ຂະຫນາດ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

ສຳລັບການໃຊ້ງານນັ້ນງ່າຍຫລາຍ, ພຽງແຕ່ເຂົ້າໄປດາວໂຫລດ Awesome Screenshot ຈາກ Chrome Web Store ມາຕິດຕັ້ງລົງໄປໃນ Google Chrome ຂອງທ່ານ. ແລ້ວກໍ່ຈະເຫັນຮູບ icon ເປັນຮູບເລນກ້ອງຖ່າຍຮູບຂຶ້ນມາໃນແທບເຄື່ອງມື. ຫລັງຈາກນັ້ນເວລາທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ງານກໍ່ພຽງແຕ່ຄິກເຂົ້າໄປທີ່ຮູບ ເລນກ້ອງຖ່າຍຮູບດັງກ່າວ, ແລ້ວກໍ່ເລືອກຕາມນີ້:

– Capture Visible part of page – ບັນທຶກສະເພາະທີ່ສະແດງຜົນ ຫລື ເຮົາເຫັນໃນຕອນນັ້ນ.

– Capture Entire page – ສຳລັບບັນທຶກເອົາຫມົດທັ້ງຫນ້າຕັ້ງແຕ່ຫົວເວັບ ຈົນເຖິງທ້າຍເວັບ (ຕ້ອງເລື່ອນລົງມາທ້າຍສຸດຂອງເວັບກ່ອນ).

ຫລັງຈາກ ທີ່ຕົບແຕ່ງ ຫລື ໄດ້ຮູບມາຕາມທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ ກໍ່ສາມາດກົດ Save ໄຟລ໌ຮູບ ມາໄວ້ໃນຄອມ ຫລື ຈະອັບໂຫລດໄປໄວ້ທີ່ Diigo.com ກໍ່ໄດ້.

ດາວໂຫລດ – https://chrome.google.com/webstore/detail/alelhddbbhepgpmgidjdcjakblofbmce

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

13 − 12 =

*