social media ຂ່າວໄອທີ

Facebook ເລີ່ມປ່ອຍຄຸນສົມບັດ Facebook Questions ໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ແລ້ວ

ລ່າສຸດ Facebook ໄດ້ອອກຟີເຈຼີ ຫລື ຄຸນສົມບັດໃຫມ່ ໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ ນັ້ນກໍ່ຄື Facebook Questions, ເຊິ່ງຄຸນສົມບັດນີ້ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນຫນ້າໂປຼໄຟລ໌ ແລະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງໃນການອັບເດດສະຖານະຂອງຜູ້ໃຊ້ ໃນໂຫມດຄຳຖາມ ທີ່ມີຄຳຕອບໃຫ້ຫມູ່ເພື່ອນຂອງຜູ້ໃຊ້ເລືອກຕອບ ຕາມທີ່ຕັ້ງອອກມາ, ຄ້າຍຄືກັບແບບສຳຫລວດ ຫລື Poll ນັ້ນເອງ ນອກຈາກຈະເລືອກຄຳຕອບໄດ້ແລ້ວ ຫມູ່ຂອງທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມຄຳຕອບເຂົ້າໄປ ໄດ້ອີກດ້ວຍ, ເພຶ່ອມີຄົນອື່ນທີ່ມີຄວາມເຫັນຕົງກັນກໍ່ຈະໄດ້ໂຫວດກັນຕໍ່ໆໄປ ແລະມີຫລາຍຄຳຕອບຈາກຫລາຍຄົນ.

ຄຸນສົມບັດນີ້ແມ່ນເລີມອອກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ, ແລະເລີ່ມປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແລ້ວບາງຊ່ວນ ເຊິ່ງບາງທ່ານກໍ່ອາດຈະຍັງບໍ່ເຫັນຄຸນສົມບັດນີ້. ສຳລັບໃຜທີ່ຍັງບໍ່ເຫັນຄຸນສົມບັດ Facebook Questions ໃນ Facebook ຂອງທ່ານ ກໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປທີ່ http://www.facebook.com/questions ເພຶ່ອຂໍໃຊ້ງານທັນທີ.

ຕົວຢ່າງການໃຊ້ງານກໍ່ຄື:​ ເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖາມຫມູ່ເພື່ອນໃນ Facebook ກ່ຽວກັບເລື່ອງໃດຫນຶ່ງ ໂດຍມີຕົວເລືອກໃຫ້ຫມູ່ຂອງທ່ານໄດ້ເລືອກ,​ ເພຶ່ອຂໍຄວາມເຫັນສຽງສ່ວນໃຫຍ່ ຫລື ຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນໃຫຍ່ຄິດວ່າແນວໃດ ແລະ ຫມູ່ກໍ່ຍັງສາມາດເພີ່ມຕົວເລືອກຂອງຄຳໄດ້ອີກດ້ວຍ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເລືອກຫນຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດອອກມາ.

ທ່ານສາມາດຖາມວ່າ: ຄວນຈະຄົບກັບຜູ້ຍິງຄົນນີ້ຕໍ່ໄປບໍ່​ ? ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ເພີ່ມຕົວເລືອກຂອງຄຳຕອບເຂົ້າໄປວ່າ. ຄວນຄົບຕໍ່ໄປ ແລ້ວກ່ອງຕໍ່ໄປກໍ່ໃສ່ວ່າ ບໍ່ຄວນຄົບຕໍ່ໄປ ແລະ ອາດຈະເພີ່ມໄດ້ອີກວ່າ ແລ້ວແຕ່ໃຈ.

ການສ້າງຄຳຖາມຈະເປັນລັກສະນະແບບນີ້ ແລ້ວຫມູ່ຂອງທ່ານກໍ່ຈະມາຄິກຄຳຕອບ ເພຶ່ອຕອບຄຳຖາມຂອງທ່ານ. ຍົກຕົວຢ່າງຄຳຖາມທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາຫລິ້ນໆເພຶ່ອທົດລອງ Facebook Questions ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນຈະເຫັນເປັນແບບຮູບລຸ່ມນີ້.

ທີ່ມາ – Facebook Questions

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

2 Comments

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

four × four =

*