Video ຂ່າວດ່ວນ

ວິດີໂອການໃຊ້ງານ Facetime ໃນ iPad ຈາກ iOS 4.3beta

ຫລັງຈາກທີ່ Apple ປ່ອຍສຸດ iOS 4.3beta ອອກມາໃຫ້ນັກພັດທະ ນຳໄປທົດລອງໃຊ້ງານແລ້ວ ແລະ ກໍ່ມີຂ່າວອອກມາວ່າ ມີ Facetime ແຝງຢູ່ໃນ iOS 4.3beta ແລະ ລ່າສຸດເວັບໄຊຕ໌ iPadevice.com ໄດ້ທົດລອງ ແລະ ນຳເອົາ App Facetime ທີ່ມີໃນ iOS 4.3 beta ທີ່ຕຽມອອກມາສຳລັບ iPad 2 ຫລື iPad ລຸ້ນຕໍ່ນັ້ນ ໄປໃສ່ໃນ iPad ລຸ້ນປະຈຸບັນ ແລະ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ອີກດ້ວຍ, ຫນ້າຕາຂອງ Facetime ໃນ iPad ລຸ້ນຕໍ່ໄປທີ່ນຳມາໃສ່ລົງໃນ iPad ລຸ້ນປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນມີຫນ້າຕາຄ້າຍໆກັບ Facetime ສຳລັບ Mac. ສຳລັບວິດີໂອ ເບິງໄດ້ທີ່ທ້າຍຂ່າວ…

ທີ່ມາ: 9to 5 Mac

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

sixteen + five =

*