Gadget

3-in-1 camera connection kit ສຳຫລັບ iPad

ຫລາຍຄົນທີ່ໃຊ້ iPad ແລ້ວເມຶ່ອຄິດຢາກຈະຍ້າຍຮູບຈາກກ້ອງເຂົ້າໄປຍັງ iPad ກໍ່ຈະຄິດເຖິງ iPad Camera Connection Kit ທີ່ທາງ Apple ໄດ້ເຮັດອອກມາຄູ່ກັບ iPad ແຕ່ມັນກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍສຳຫລັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະຫລາຍຄົນກໍ່ຢາກໃຫ້ iPad ມີຊ່ອງໃສ່ Micro SD Card.

ປະຈຸບັນມີນະວັດຕະກຳຫລື ຕົວເສີມສຳຫລັບ iPad ຈາກຈີນ ທີ່ລວມສາມຢ່າງເຂົ້າໃນຫນຶ່ງດຽວ ເຊີ່ງລວມຊ່ອງໃສ່ USB, SD ແລະ Micro SD ໃນລາຄາທີ່ໄກ້ຄຽງກັບ iPad Camera Connection Kit, ລາຄາຂອງ 3-in-1 iPad Camera Connection Kit ໂຕນີ້ຈະຢູ່ທີ່ $29.90 ເທົ່ານັ້ນ ແລະມີສອງສີໃຫ້ເລືອກຄືສີຂາວ ແລະ ສີດຳ, ສົນໃຈສາມາດເຂົ້າສັ່ງຊື້ໄດ້ທີ່ MICgadget Store

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

one + four =

*