Tagged: Contract Killer

ຫລິ້ນເກມມືປືນຮັບຈ້າງ Contract Killer ເທິງ Google Chrome 0

ຫລິ້ນເກມມືປືນຮັບຈ້າງ Contract Killer ເທິງ Google Chrome

Facebook ບໍ່ມີໃຜອອນໄລນ໌, ໃນເວັບທີ່ມັກບໍ່ມີຫຍັງອ່ານ, ຢາກຫລິ້ນເກມ ແຕ່ສະເປັກຄອມບໍ່ແຮງ; ຕ້ອງມານີ້ເລີຍ ມາຫລິ້ນ Contract Killer ເພຶ່ອເປັນມືປືນ. Contract Killer ຖືວ່າເປັນເກມຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍໃນ Android ແລະ iOS. ແຕ່ປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ອອກເວີຊັ່ນທີ່ສາມາດຫລິ້ນຢູ່ເທິງເວັບບຼາວເຊີໄດ້ແລ້ວ ໂດຍເປັນ Google...

iOS Game: Contract Killer ເກມມືປືນຮັບຈ້າງ ໄດ້ເວລາເປັນນັກຂ້າແລ້ວ 0

iOS Game: Contract Killer ເກມມືປືນຮັບຈ້າງ ໄດ້ເວລາເປັນນັກຂ້າແລ້ວ

ບົດຄວາມນີ້ກໍ່ນຳເອົາເກມແນວແອັກຊັ່ນມາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ iOS ໄດ້ດາວໂຫລດໄປຫລິ້ນກັນອີກແລ້ວ,  ເຊິ່ງເກມທີ່ມາແນະນຳນີ້ຊື່ວ່າ Contract Kill ເປັນເກມທີ່ຜູ້ຫລິ້ນໄດ້ຮັບບົດເປັນມືປືນຮັບຈ້າງ ຫລື ນັກຂ້າມືອາຊີບ. ໃນບົດຂອງຜູ້ຫລິ້ນນັ້ນ ແມ່ນຜູ້ຫລິ້ນໄດ້ຮັບພາລະກິດລັບ ເພຶ່ອໄປຂ້າຟ່າຍຕົງຂ້າມ, ຜູ້ຫລິ້ນຈະສາມາດເລືອກປືນ ທີ່ມີໃນຄັງເກັບອາວຸດໃນການອອກດຳພາລະກິດ, ເຊິ່ງວິທີການຜ່ານພາລະກິດກໍ່ ມີແຕ່ຊອກຫາເປົ້າຫມາຍ ແລ້ວກໍ່ຍິງເຂົ້າໄປທີ່ຫົວ, ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະໄດ້ເງິນສະສົມໃນເກມ....

Skip to toolbar