Stories

ຕົ້ນທຶນຂອງຄົນບໍ່ເທົ່າກັນ? ບໍ່ມີປັນຍາໄປຮຽນເມືອງນອກ? ລວມເວັບຮຽນຟຼີອອນລາຍຈາກ 5 ມະຫາໄລ ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກ

ຂຽນໂດຍ: Souliyo

ຫຼາຍເທື່ອທີ່ຂ້ອຍມັກໄດ້ຍິນຫຼາຍໆຄົນມັກເວົ້າວ່າ ຕົ້ນທຶນຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ເທົ່າກັນ ບາງຄົນເກີດມາຖານະບໍ່ລວຍ ບໍ່ສາມາດໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາດີໆຂອງຕ່າງຊາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົນບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຄົນອື່ນທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄປຮຽນຕ່າງປະເທດໄດ້. ຂ້ອຍໄດ້ຍິນຄຳນີ້ເທື່ອໃດ ຂ້ອຍຮອດບໍ່ຢາກລົມກັບຄົນນັ້ນ ເພາະຖ້າເປັນເມື່ອ 50ປີກ່ອນ ຄຳເວົ້າແບບນີ້ອາດຈະມີສ່ວນຖືກ ແຕ່ດ້ວຍຍຸກຂອງອິນເຕີເນັດ ທີ່ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ທົ່ວໂລກພຽງແຕ່ໃຊ້ນິ້ວມືກົດ ຂ້ອຍວ່າຄຳເວົ້ານີ້ເປັນພຽງຄຳແກ້ໂຕຂອງຄົນທີ່ຂີ້ຂ້ານ ແລະ ເຝົ້າຄອຍແຕ່ວາດສະໜາ ບໍ່ຢາກລົງມືຫຼາຍກວ່າ.

ເຖິງຂ້ອຍເອງຈະຈົບມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຖ້າຈັດສ່ວນແບ່ງຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບການສ່ວນ 100 ແລ້ວ ຄວາມຮູ້ທີ່ຂ້ອຍສຶກສາອອນລາຍແມ່ນ 70%, 20% ຈາກສະຖາບັນທີ່ຂ້ອຍຮຽນ, 10% ແມ່ນປະສົບການ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢູ່ມະຫາໄລແຫ່ງນັ້ນ.

Screen Shot 2017-05-23 at 11.47.22 AM.jpg

ເຂົ້າປະເດັນ ຮູ້ບໍວ່າປັດຈຸບັນມະຫາວິທະຍາໄລຊື່ດັງຂອງໂລກຫລາຍມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ມີໂຄງການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສູ່ໂລກ ນັ້ນກໍ່ຄືການນຳເອົາຄອສຮຽນ ວິຊາການຮຽນການສອນຕ່າງໆແບບຄົບຖ້ວນ ຂຶ້ນມາປ່ອຍໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ໂລກທີ່ສາມ(ຄືປະເທດເຮົາ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ) ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າໄປຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ໄດ້ ໂດຍການຮຽນອອນລາຍແບບບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງມີກໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ພ້ອມກັບອິນເຕິເນັດ ເທົ່ານີ້ເຈົ້າກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແບບດຽວກັບຄົນທີ່ເຂົ້າຮຽນໃນສະຖາບັນລະດັບໂລກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນມະຫາສານເພື່ອໄປຮຽນຢູ່ສະຖາບັນເຫຼົ່ານີ້.

1. Harvard Open Courses : edx.org/school/harvardx
2. UC BerkeleyX : edx.org/school/uc-berkeleyx
3. MIT OpenCourseWare : ocw.mit.edu
4. Open Yale Courses : oyc.yale.edu
5. Stanford Free Courses : online.stanford.edu/courses

ສຸດທ້າຍ ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ ຄົນທີ່ບໍ່ມີເງືອນໄຂໄປຮຽນຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຄົນທີ່ກຳລັງຢາກໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະອາເມລິກາ ສາມາດລອງຮຽນອອນລາຍຜ່ານເວັບຂ້າງເທິງນີ້ເບິ່ງກ່ອນກໍ່ໄດ້.

ສຸດທ້າຍທ້າຍສຸດ ເຈົ້າຍັງຄິດວ່າຕົ້ນທຶນຂອງຄົນບໍ່ເທົ່າກັນຢູ່ບໍ? ຖ້າເຈົ້າຍັງຄິດວ່າ ໂອ້ ຮຽນອອນລາຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ໜ່ວຍກິດ ບໍ່ໄດ້ໃບປະກາດ ກໍ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ. ຖ້າເຈົ້າຄິດແບບນີ້ ສະແດງວ່າເຈົ້າກຳລັງຄິດວ່າ ໃບປະກາດເປັນໃບເບີກທາງ ເຊິ່ງຂ້ອຍຄິດວ່າເຈົ້າກຳລັງຄິດຜິດ ແລະ ເຈົ້າກຳລັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບໃບປະກາດ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຮູ້. ຖ້າຄົນເຮົາມີຄວາມຮູ້ ເຮົາຈະພົບທາງ ຫລື ຫາທາງທີດີໃຫ້ກັບຕົນເອງໄດ້ສະເໝີ.

ຈາກ ສຸລິໂຍ ຈົບນອກແຕ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ໃຊ້ໃບປະກາດ

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

fourteen + 17 =

*