Stories

NASA ເໝື່ອຍກັບຄົນທີ່ຍັງບໍ່ເຊື່ອວ່າ “ພວກເຂົາໄດ້ໄປຢຽບດວງຈັນມາແລ້ວ” ຈຶ່ງປ່ອຍຮູບຂອງໂຄງການອອກມາທັງໝົດ 14,000+ ຮູບ

ຂຽນໂດຍ: Souliyo

ເຖິງໂຄງການນີ້ຈະຜ່ານມາຫຼາຍປີແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີຄົນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ອອກມາເວົ້າວ່າ “ໂຄງການ Apollo ພິສິດດວງຈັນ” ເປັນໂຄງການທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ເປັນພຽງເລື່ອງລອກລວງທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຮັດຂຶ້ນມາເພື່ອເປັນກົນລວງເພື່ອຢາກໃຫ້ Rusia ນັ້ນທຸ້ມເງິນຈະນວນມະຫາສານເພື່ອນໍາໄປພິສູດ

ແຕ່ຫຼ້າສຸດອົງກອນ NASA ເລີ່ມເບື່ອກັບເລື່ອງພວກນີ້ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເອົາຮູບທັງໝົດຂອງໂຄງການພິສິດດວງຈັນອອກມາອັບໂຫລດຂຶ້ນສູ່ອິນເຕີເນັດໃຫ້ກັບຄົນທົ່ວໂລກໄດ້ເອົາໄປເບິ່ງ ເພື່ອດັບປັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ຫຼາຍກວ່າ 14,000+ ຮູບ ແລະ ກໍ່ຫວັງວ່ານັກວິເຄາະທັງຫຼາຍຈະປ່ຽນໃຈມາເຊື່ອວ່າ”ໂຄງການ Apollo ພິສິດດວງຈັນ” ເປັນຄວາມຈິງ

ເບິ່ງຮູບທັງໝົດທີ່ https://www.flickr.com/photos/projectapolloarchive/albums

 

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

eleven + nine =

*