Posts Comments

ຫລ້າສຸດ Google ໄດ້ປະການລວມບໍລິການຕ່າງໆເຊັ່ນ ເພງ, ຫນັງ, ແອັບຯ, ແລະ eBook ເຂົ້າເປັນຫນຶ່ງດຽວພາຍໄຕ້ຊື່ Google Play. Google Play ກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງໃຫມ່ຫລາຍ, ເຊິ່ງເປັນພຽງການລວມເອົາບໍລິການຕ່າງໆເຂົ້າມາເປັນຫນຶ່ງດຽວ ເພຶ່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຮູ້ສຶກສັບສົນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄວາມບັນເທີງທຸກຮູບແບບ ໃນບ່ອນດຽວ ຄື Google Play. ສຳລັບເວັບໄຊຕ໌ Android Market, Google Music, Google Book ແລະ Google Movie Rental ໃນຮູບແບບທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ຈັກຜ່ານມານັນ ປະຈຸບັນຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປ https://play.google.com/store ແທນເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊອກຊື້ ໃຊ້ບໍລິການໃນບ່ອນດຽວ.

ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ຜູ້ຂຽນເອງກໍ່ຖືວ່ານີ້ເປັນການຕະຫລາດ ແລະ ເທັກນິກອັນຫນຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ຮູ້ຈັກບໍລິການ ເພງ, ຫນັງ, ແອັບຯ, ແລະ eBook ໃນຊື່ Google Play, ເຊັ່ນດຽວກັບ iTunes.

ທີ່ມາ – Google Play

ບ່ອນສະເເດງຄວາມຄິດເຫັນ

ທ່ານຕ້ອງ ລັອກອິນ ຫລື ສະຫມັກສະມາຊິກ ກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຕອບ ຫລື ໂພສຄວາມເຫັນໄດ້.

ຂຶ້ນໄປເທິງສຸດ


Copyright © 2009-2014 Souliyo Co., Ltd. All Rights Reserved.
ຂ່າວໄອທີ  •  Free Ware  •  Gadget  •  ຂ່າວດ່ວນ  •  How to...  •  ລາຍງານພິເສດ  •  ຕິດຕໍ່ເຮົາ