How To...

ສ້າງໜັງສັ້ນຂອງຊ່ວງໜຶ່ງໃນຊີວິດ ຈາກ Facebook ດ້ວຍ Timeline Movie Maker

ພໍດີໄດ້ໄປທົດລອງເຮັດມາ ກໍ່ຖືວ່າຫນ້າສົນໃຈຫລາຍ ສຳລັບ Timeline Movie Maker. ໂດຍ Timeline Movie Maker ຈະນຳເອົາ Facebook Timeline ຂອງເຮົາໄປເຮັດເປັນຫນັງສັ້ນ. ສຳລັບຄົນທີ່ໃຊ້ງານ Facebook ມາດົນຫນ້າຈະລອງເຮັດເບິງເນາະ. ສຳລັບ Timeline Movie Maker ເຮັດອອກມາສຳລັບຄວາມບັນເທີງ ຫລື ການເກັບນຳເລື່ອງລາວຂອງເຮົາໃນ Facebook ໄປເຮັດເປັນວິດີໂອສັນໆ ແລະ ຫນ້າສົນໃຈ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຫລາຍຄົນອາດຈະຕົກໃຈວ່າ ເປັນແບບນີ້ ຈະບໍ່ຖືກລ້ວງຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຫມົດບໍ່? ຄວາມຈິງຄື ບໍ່, ເພາະມັນຈະສາມາດເກັບກຳໄດ້ພຽງບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອີກຢ່າງຈະມີພຽງຫມູ່ໃນລາຍຊື່ຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສາມາດເປີດເບິງໄດ້. ສຳລັບໃຜຢາກລອງເຮັດເບິງກໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປທີ່ http://www.timelinemoviemaker.com ໄດ້ເລີຍ.

 

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

1 ຄວາມຄິດເຫັນ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

ten + 8 =

*