Posts Comments

ກ່ອນຫນ້ານີ້ Google ໄດ້ເປີດບໍລິການໂທຟຼີຜ່ານ Gmail ລະຫວ່າງສອງປະເທດເຊິ່ງໄດ້ແກ່ ອາເມລິກາ ແລະ ການາດາ. ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນ Google ໄດ້ບອກວ່າຈະໃຫ້ບໍລິການໂທຟຼີຜ່ານ Gmail ໃນສອງປະເທດນີ້ຈົນຫມົດປີ 2011 ແລ້ວຈະເລີ່ມເກັບຄ່າບໍລິການຄືກັບປະເທດອື່ນໆ ໃນປີ 2012. ແຕ່ຫລ້າສຸດ Google ອອກມາປະກາດຍືດໄລຍະເວລາຂອງການໂທຟຼີໃນລະຫວ່າງສອງປະເທດນີ້ອອກໄປ ຈົນຫມົດປີ 2012 ຢ່າງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະສາມາດໃຊ້ງານ Gmail ເພຶ່ອໂທຟຼີໃນສອງປະເທດນີ້ ຈະຕ້ອງໃຊ້ໃນສອງປະເທດນີ້ເທົ່ານັ້ນ (ຈະມີການກວດສອບ), ເຊິ່ງສຳລັບປະເທດອື່ນໆໂທເຂົ້າໄປໃນສອງປະເທດນີ້ ກໍ່ຈະຍັງຄົງໄດ້ເສຍ ຕາມຄ່າບໍລິການທີ່ Google ກຳນົດໄວ້.

ໃນຄວາມເຫັນສ່ວນໂຕແລ້ວ, ການໂທຜ່ານ Gmail ນັ້ນຖືວ່າມີຄຸນນະພາບທີ່ດີຫລາຍ, ພ້ອມນັ້ນຍັງມີລາຄາຖືກອີກດ້ວຍ ສຳລັບໂທໄປປະເທດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ແມ່ນ ອາເມລິກາ ແລະ ການາດາ.

ທີ່ມາ - Official Gmail Blog

ບ່ອນສະເເດງຄວາມຄິດເຫັນ

ທ່ານຕ້ອງ ລັອກອິນ ຫລື ສະຫມັກສະມາຊິກ ກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຕອບ ຫລື ໂພສຄວາມເຫັນໄດ້.

ຂຶ້ນໄປເທິງສຸດ


Copyright © 2009-2014 Souliyo Co., Ltd. All Rights Reserved.
ຂ່າວໄອທີ  •  Free Ware  •  Gadget  •  ຂ່າວດ່ວນ  •  How to...  •  ລາຍງານພິເສດ  •  ຕິດຕໍ່ເຮົາ