Google ເພີ່ມໄລຍະເວລາໂທຟຼີໃນ Gmail ສຳລັບ ອາເມລິກາ ແລະ ການາດາ

ກ່ອນຫນ້ານີ້ Google ໄດ້ເປີດບໍລິການໂທຟຼີຜ່ານ Gmail ລະຫວ່າງສອງປະເທດເຊິ່ງໄດ້ແກ່ ອາເມລິກາ ແລະ ການາດາ. ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນ Google ໄດ້ບອກວ່າຈະໃຫ້ບໍລິການໂທຟຼີຜ່ານ Gmail ໃນສອງປະເທດນີ້ຈົນຫມົດປີ 2011 ແລ້ວຈະເລີ່ມເກັບຄ່າບໍລິການຄືກັບປະເທດອື່ນໆ ໃນປີ 2012. ແຕ່ຫລ້າສຸດ Google ອອກມາປະກາດຍືດໄລຍະເວລາຂອງການໂທຟຼີໃນລະຫວ່າງສອງປະເທດນີ້ອອກໄປ ຈົນຫມົດປີ 2012 ຢ່າງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະສາມາດໃຊ້ງານ Gmail ເພຶ່ອໂທຟຼີໃນສອງປະເທດນີ້ ຈະຕ້ອງໃຊ້ໃນສອງປະເທດນີ້ເທົ່ານັ້ນ (ຈະມີການກວດສອບ), ເຊິ່ງສຳລັບປະເທດອື່ນໆໂທເຂົ້າໄປໃນສອງປະເທດນີ້ ກໍ່ຈະຍັງຄົງໄດ້ເສຍ ຕາມຄ່າບໍລິການທີ່ Google ກຳນົດໄວ້.

ໃນຄວາມເຫັນສ່ວນໂຕແລ້ວ, ການໂທຜ່ານ Gmail ນັ້ນຖືວ່າມີຄຸນນະພາບທີ່ດີຫລາຍ, ພ້ອມນັ້ນຍັງມີລາຄາຖືກອີກດ້ວຍ ສຳລັບໂທໄປປະເທດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ແມ່ນ ອາເມລິກາ ແລະ ການາດາ.

ທີ່ມາ – Official Gmail Blog

Profile photo of Souliyo

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of WWW.SOULIYO.COM

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Skip to toolbar