Android Apps iOS Apps ຂ່າວໄອທີ

Facebook ປ່ອຍ App ແລະ ບໍລິການ Facebook Messenger ສຳລັບ iPhone ແລະ Android

ຫລ້າສຸດ Facebook ເປີດບໍລິການໃຫມ່ຊື່ວ່າ Facebook Messenger ເຊິງເປັນບໍລິການຄ້າຍໆກັບ BBM, iMessage ໃນ iOS 5 ຫລື ບໍລິການຂໍ້ຄວາມຟຼີຢ່າງ WhatsApp, TextPlus ແລະ ໂຕອື່ນໆລວມໄປເຖິງບໍລິການ SMS(ໂດຍທາງອ້ອມ).

ຄວາມສາມາດຂອງ Facebook Messenger ນີ້ກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບບໍລິການ ຂໍ້ຄວາມຟຼີທົ່ວໄປ, ແຕ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ ມັນເປັນປະເດັນກໍ່ຄື, ປະຈຸບັນຜູ້ໃຊ້ Facebook ມີຈຳນວນຫລາຍ, ເຊິງພຽງພໍທີ່ຈະຄອບຄອງຕະຫລາດນີ້ໄດ້ໃນເວລາອັນສັ້ນ, ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ SmartPhone ກໍ່ຈະໄດ້ໃຊ້ Facebook Messenger ໄປແບບບໍ່ໄດ້ຕັ່ງໃຈ. ຟີເຈີຫລັກໆທີ່ມີໃນ Facebook Messenger ກໍ່ຈະມີ: ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມແບບກຸ່ມ,  ມີຄວາມໄວແບບທີ່ວ່າ ສົ່ງປຸບເຫັນປັບເລີຍ, ລວມເຖິງການປັກຫມຸດແຜນທີ່ ແລ້ວສົ່ງໄປໃຫ້ຫມູ່ຫລາຍໆຄົນພ້ອມກັນ, ເຊິ່ງຄວາມສາມາດນີ້ອາດຈະເປັນປັດຈັດໃຈຫລັກຂອງການຫັ້ນມາໃຊ້ງານ Facebook Messenger ຂອງຜູ້ໃຊ້. ເພາະ ເຮົາຈະສາມາດສົ່ງ ແຜນທີ່ຫນັດຫມາຍໃຫ້ຫມູ່ຫລາຍໆຄົນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນຫລາຍເທົ່າ. ນອກຈາກນີ້, Facebook ກໍ່ຍັງບໍ່ຖິ້ມໂທລະສັບທີ່ບໍ່ແມ່ນ SmartPhone ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນ SmartPhone ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບ SMS ຈາກເຄຶ່ອຂ່າຍໂທລະສັບແທນ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ບ້ານເຮົາກໍ່ມີ Tigo ທີ່ຮອງຮັບຢູ່. ແລະບໍ່ພຽງແຕ່ ຮັບຂໍ້ຄວາມໄດ້ຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນສຳລັບຜູ້ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ສະມາດໂຟນ, ເພາະຈະຍັງສາມາດສົ່ງໂຕ້ຕອບກັບຫມູ່ເພື່ອນໄດ້ໂດຍຜ່ານຄຳສັ່ງຈາກ SMS.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ App Facebook Messenger ຕອນນີ້ອອກມາໃຫ້ດາວໂຫລດ ສຳລັບ Android ແລະ iOS ແລ້ວ, ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ສະມາດໂຟນລຸ້ນໃດກໍ່ໄປດາວໂຫລດໄດ້ ຕາມລຸ້ນຂອງທ່ານໄດ້ເລີຍ ຕາມລິ້ງທາງລຸ່ມນີ້.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ: https://www.facebook.com/mobile/messenger

Facebook Messenger iOS: http://itunes.apple.com/us/app/facebook-messenger/

Facebook Messenger Android: https://market.android.com/details?id=com.facebook.orca

 

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

2 Comments

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

17 − 9 =

*