Posts Comments

ລ່າສຸດ Apple ໄດ້ອອກ iOS 5 beta 2 ຫລືລຸ້ນທົດສອບທີສອງ ອອກມາໃຫ້ນັກພັດທະນາໄດ້ດາວໂຫລດ ຫລື ອັບເດດກັນໄປທົດລອງແລ້ວ. ເຊິ່ງໃນ iOS 5 beta 2 ນີ້ຈະຮອງຮັບ WIFI Sync ຫລື ຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນກັບຄອມພິວເຕີ ໂດຍຜ່ານ WIFI (ບໍ່ໃຊ້ສາຍ). ເຊິ່ງ WIFI Sync ນີ້ຈະຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ກັບ iTunes 10.5 beta 2 ສຳລັບເຄື່ອງ Mac ເທົ່ານັ້ນ.

ທີ່ມາ – 9 to 5 Mac

ບ່ອນສະເເດງຄວາມຄິດເຫັນ

ທ່ານຕ້ອງ ລັອກອິນ ຫລື ສະຫມັກສະມາຊິກ ກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຕອບ ຫລື ໂພສຄວາມເຫັນໄດ້.

ຂຶ້ນໄປເທິງສຸດ


Copyright © 2009-2014 Souliyo Co., Ltd. All Rights Reserved.
ຂ່າວໄອທີ  •  Free Ware  •  Gadget  •  ຂ່າວດ່ວນ  •  How to...  •  ລາຍງານພິເສດ  •  ຕິດຕໍ່ເຮົາ