Video

ວິດີໂອ ງານ Google I/O ມາເບິງຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເທັກໂນໂລຢີ Google


ວັນເສົາແບບນີ້ຫລາຍຄົນກໍ່ບໍ່ໄດ້ໄປຮຽນ, ບໍ່ໄດ້ໄປເຮັດວຽກກັນ ກໍ່ເລີຍຢາກຊວນທ່ານຜູ້ອ່ານມາຊົມວິດີໂອ Keynotes ຂອງ Google ໃນງານ Google I/O 2011 ກັນ, ເພຶ່ອອັບເດດເທັກໂນໂລຢີຂອງ Google ວ່າຕອນນີ້ໄປເຖິງຂັ້ນໃດແລ້ວ, ເຊິ່ງຫລັກໆກໍ່ຈະມີສອງຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ ຄື Android ແລະ Chrome ເຊິ່ງແຕ່ລະຫົວຂໍ້ກໍ່ຈະແຍກເປັນຫົວຂໍ້ຍ່ອຍຕ່າງໆເຊິ່ງສາມາດໄປຮັບຊົມກັນໄດ້.

ວິດີໂອມີສອງໂຕຄື Google I/O ມື້ທຳອິດ ທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບ Android ແລະ ມື້ທີສອງທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບ Chrome

ທີ່ມາ – Google Blog

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

2 + 19 =

*