Samsung Galaxy Tab 8 ແລະ 10ນິ້ວ ເຄາະລາຄາ ຕຽມສູ້ກັບ iPad 2

ຫລັງຈາກທີ່ iPad 2 ເປິດໂຕໄປດ້ວຍລາຄາທີ່ບໍ່ແພງຫລາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງ Samsung ຕ້ອງຢຸດ ຫລື ບໍ່ສາມາດປະກາດລາຄາ Samsung Galaxy Tab ລຸ້ນ 8ນິ້ວ ແລະ 10ນິ້ວທັນທີ.

ແຕ່ລ່າສຸດທາງ Samsung ກໍ່ອອກມາປະກາດລາຄາສຳລັບ Samsung Galaxy Tab 8ນິ້ວ ແລະ 10ນິ້ວ ແລ້ວ, ເຊິ່ງເລີມຕົ້ນທີ່ $469 ສຳລັບລຸ້ນ 8ນິ້ວ ແລະ $499 ສຳລັບລຸ້ນ 10ນິ້ວ ລາຍລະອຽດແລະໂຕເລືອກມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • Samsung Galaxy Tab 8ນິ້ວ ລຸ້ນ 16GB ລາຄາ $469
  • Samsung Galaxy Tab 8ນິ້ວ ລຸ້ນ 32GB ລາຄາ $569
  • Samsung Galaxy Tab 1oນິ້ວ ລຸ້ນ 16GB ລາຄາ $499
  • Samsung Galaxy Tab 10ນິ້ວ ລຸ້ນ 32GB ລາຄາ $599

ຫລັງຈາກທີ່ເຫັນລາຄາໄປແລ້ວ ອາດຈະສັງເກດ ຫລືເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ລຸ້ນ 1oນິ້ວນັ້ນ ລາຄາເທົ່າກັບ iPad 2 ລຸ້ນ WIFI ຢ່າງບໍ່ລຸດລື່ນກັນເລີຍ, ແລະກຳນົດການອອກວາງຂາຍຂອງ Samsung Galaxy Tab ທັງສອງລຸ້ນນີ້ແມ່ນວັນທີ 8ມິຖຸນານີ້.

ທີ່ມາ – Engadget

Profile photo of Souliyo

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of WWW.SOULIYO.COM

You may also like...

1 Response

  1. ເຫີໆ ລູກຄ້າໃຜລູກຄ້າມັນ ເຂົ້າສູດແປະເລີຍໃຜມັກແບນໃດກະໄປຫາແບນນັ້ນເປັນຂອງທຳມະດາທຸກຢ່າງຍ່ອມມີທັ້ງຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສີຍຄຽງຄູ່ກັນໄປ ທີ່ສຳຄັນຄືຕ້ອງຖາມເຮົາເອງກ່ອນວ່າຈະຊື້ມາເຮັດຫຍັງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກສຶ່ງຂອງທີ່ເຮົາຊື້ມາ…
    ຂອບໃຈຫລາຍໆໆໆສຳລັບສຶ່ງດີໆທີ່ນຳມາແບ່ງປັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Skip to toolbar