Posts Comments

ລ່າສຸດ Rovio ທີມຜູ້ພັດທະນາເກມ Angry Birds ກໍ່ໄດ້ປ່ອຍ Angry Birds ພາກໃຫມ່ຊື່ Angry Birds Rio ລົງໄປໃນ AppStore ຂອງ iOS ແລະ ກໍ່ Amazon Appstore (ສຳລັບ Android) ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ.

ເຊິ່ງໃນ Angry Birds Rio ນີ້ຈະມີທັງຫມົດ 60 Level ໃຫ້ຫລິ້ນ ເຊິ່ງມີສອງລາຄາສຳລັບ iOS ຄື: ສຳລັບ iPhone ແລະ iPod touch ແມ່ນຢູ່ທີ່ $0.99 ແລະ ແບບ HD ສຳລັບ iPad ແມ່ນຢູ່ທີ່ $2.99 ເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນເວີຊັ່ນຂອງ iOS ທີ່ຮອງຮັບແມ່ນ iOS 3.0 ສຳລັບລຸ້ນທຳມະດາ ສ່ວນແບບ HD ສຳລັບ iPad ແມ່ນຕ້ອງເປັນ iOS 3.2 ຂຶ້ນໄປ. ທາງດ້ານຂອງ Android ກໍ່ມີລາຄາ $0.99 ເທົາກັບຂອງ iPhone ແລະ iPod touchແຕ່ຕອນນີ້ຍັງແຈກຟຼີໃນ Amazon Appstore ເຊິ່ງມີເວລາຈຳກັດ, ແຖມຍັງຫລິ້ນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ Android 1.6 ຂຶ້ນໄປ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທາງເວັບກໍ່ມີ Angry Birds Rio HD ມາຝາກຜູ້ໃຊ້ iPad ແລະ ເວີຊັ່ນທີ່ບໍ່ເປັນ HD ມາໃຫ້ໄດ້ໂຫລດໄປລອງຫລິ້ນກັນ ເພຶ່ອຈະມັກ ຫລື ອາດຈະບໍ່ມັກ ສາມາດເຂົ້າໄປດາວໂຫລດໄດ້ທີ່:

Angry Birds Rio HD : http://itunes.apple.com/us/app/angry-birds-rio-hd-free

Angry Birds Rio For iPhone: http://itunes.apple.com/us/app/angry-birds-rio-free

ສຳລັບ Android ສາມາດເຂົ້າໄປດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ Amazon AppStore:

Angry Birds Rio for Android: http://www.amazon.com/Rovio-Mobile-Angry-Birds-Rio/dp/B004SBS8LA

ບ່ອນສະເເດງຄວາມຄິດເຫັນ

ທ່ານຕ້ອງ ລັອກອິນ ຫລື ສະຫມັກສະມາຊິກ ກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຕອບ ຫລື ໂພສຄວາມເຫັນໄດ້.

ຂຶ້ນໄປເທິງສຸດ


Copyright © 2009-2014 Souliyo Co., Ltd. All Rights Reserved.
ຂ່າວໄອທີ  •  Free Ware  •  Gadget  •  ຂ່າວດ່ວນ  •  How to...  •  ລາຍງານພິເສດ  •  ຕິດຕໍ່ເຮົາ