FREE WARE iOS Apps ໂທລະສັບ

ລວມເກມມ່ວນໆ ມັນໆ ສຳຫລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone ແລະ iPod touch

ສຳລັບບົດຄວາມນີ້ເຮົາກໍ່ໄດ້ລວມເກມມ່ວນໆ ແນວ Action ມາຝາກ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ iPhone, iPod Touch ລວມໄປເຖິງ iPad ອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງເກມພວກນີ້ບາງເກມກໍ່ຟຼີແບບເຕັມ ແລະ ບາງເກມກໍ່ມີເວີຊັ່ນອັນເກດໃຫ້ເສຍເງິນ ຈັງໃດກໍ່ຕາມ ກໍ່ໄປດາວໂຫລດມາຫລິ້ນກ່ອນ ຫາກມັກ ຫລື ຈັງໃດກໍ່ຄ່ອຍໄປຊື້ມາຫລິ້ນກໍ່ແລ້ວກັນ ແຕ່ຮັບຮອງ ເກມທີ່ນຳມາໃນບົດຄວາມນີ້ ຖືວ່າຄຸ້ມສຸດໆໃນບັນດາ ເກມຟຼີໃນ iPhone ແລະຫວັງວ່າຫລາຍຄົນອາດຈະມັກ ແລະ ຖືກໃຈເກມໃດເກມຫນຶ່ງໃນບັນດາ ເກມທັງຫມົດທີ່ນຳມາແນະນຳ.

1. Eliminate Pro

ເກມຟຼີ ມ່ວນໆ ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone2. Grand Theft Auto

ລວມເກມມ່ວນໆ ມັນໆ ສຳຫລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone ແລະ iPod touch

3. Vampire Origins LITE

ລວມເກມມ່ວນໆ ມັນໆ ສຳຫລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone ແລະ iPod touch

4. iDracula Lite


5. Assassin’s Creed Altaïr’s Chronicles

ລວມເກມມ່ວນໆ ມັນໆ ສຳຫລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone ແລະ iPod touch

6. BATTLE BEARS

ລວມເກມມ່ວນໆ ມັນໆ ສຳຫລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone ແລະ iPod touch

7. iFighter Lite

ລວມເກມມ່ວນໆ ມັນໆ ສຳຫລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone ແລະ iPod touch

8. i Sniper Lite

ລວມເກມມ່ວນໆ ມັນໆ ສຳຫລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone ແລະ iPod touch


About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

seven + ten =

*