Video ຂ່າວໄອທີ

Chrome Cr-48 ຖືກແຮັກອີກຮອບ ລົງ Windows 7 ແລະ Mac OS X

ລ່າສຸດມີແຮັກເກີ່ລາຍຫນຶ່ງອອກມາໂພສວິດີໂອລົງໃນ Youtube ເຊິ່ງໂຊໃຫ້ເຫັນວ່າລາວຜູ້ນັ້ນສາມາດ ແຮັກ Chrome Notebook Cr-48 ເພຶ່ອລົງ Windows 7 ແລະ Mac OS X ເຂົ້າໄປໄດ້. ເຊິ່ງກ່ອນຫນ້ານີ້ກໍ່ໄດ້ມີຂ່າວ ການແຮັກ Chrome Notebook Cr-48 ເພຶ່ອຕິດຕັ້ງ Ubuntu ເຂົ້າໄປໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ລ່າສຸດນີ້ເປັນ Windows 7 ແລະ Mac OS X ເຊິ່ງການເຮັດວຽກລະຫວ່າງໃນ Mac OS X ນັ້ນຈະບໍ່ຂ້ອຍສົມບູນປານໃນທາງດ້ານທັດແພັດ ແລະກໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ຂ່ອນຂ້າງຊ້າ ສ່ວນການເຮັດວຽກໃນ Windows 7 ນັ້ນຖືວ່າເຮັດວຽກໄດ້ໄວພໍສົມຄວນ ແລະ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ທັດແພັດ ແບບມັນຕິທັສ ໄດ້ອີກດ້ວຍ, ສາມາດເບິງວິດີໂອຕົວຢ່າງໄດ້ທ້າຍຂ່າວ.

ທີ່ມາ: Youtube/Damis648 ຜ່ານ Engadget

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

1 ຄວາມຄິດເຫັນ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

19 + 15 =

*