FREE WARE

ລວມ 5ສຸດຍອດເວັບໄຊຕ໌ Dictionary ອອນໄລນ໌ ພາສາອັງກິດ

ມີເວັບທີ່ໃຫ້ບໍລິການ Dictionary ສຳລັບການແປຄວາມຫມາຍຂອງຄຳສັບຕ່າງໆໃນພາສາອັງກິດ, ການອອກສຽງ, ຕົວຢ່າງການໃຊ້, ປະໂຫຍກຕົວຢ່າງ, ນອກນັ້ນບາງເວັບກໍ່ຍັງມີຕົວເລືອກໃຫ້ແປຄວາມຫມາຍຂອງ idiom, ແປເປັນພາສາອື່ນໄດ້ບາງພາສາ ແລະອື່ນໆອີກ ມາເບິງວ່າມີຫຍັງແດ່:

1. Cambridge

Cambridge Dictionary

2. Google

Google Translate

3. Thefreedictionary

The Free dictionary

4. Onelook

One Look

5. Reference Dictionary.com

Reference dictionary.com

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

three × 1 =

*