How To... social media

ເທັກນິກການ ອັບເດດສະຖານະ ໃນ Facebook ຜ່ານ Twitter

ຫລາຍຄົນອາດຈະມັກຫລິ້ນ Twitter ແລະ Facebook ໄປພ້ອມໆກັນ, ແລະກໍ່ຢາກໃຫ້ທັງຂໍ້ຄວາທີ່ທະວິດໃນ Twitter ນັ້ນໄປອັບເດດສະຖານະໃນ Facebook ເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ທຸກຄົນກໍ່ແກ້ບັນຫານີ້ດ້ວຍການໃຊ້ Twitter App ໃນ Facebook ເຊິ່ງມັນຈະດຶງເອົາທຸກຂໍ້ຄວາມທີ່ເຮົາທະວິດອອກໄປນັ້ນອອກໄປໃນ Facebook ຂອງເຮົາ. ແຕ່ປັນຫາຄື ບາງເທຶ່ອເຮົາກະບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ບາງທະວິດຂອງເຮົານັ້ນ ເຂົ້າໄປໃນ Facebook ແລະບົດຄວາມນີ້ມີທາງອອກ ໃຫ້ກັບຄວາມບໍ່ພໍດີນີ້ ນັ້ນກໍ່ຄື Selective Tweet Status

Selective Tweet Status ເປັນແອັບທີ່ໃຊ້ງານງ່າຍໆ ຫລັງຈາກລັອກອິນເຂົ້າ Facebook ໄປແລ້ວກໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ http://apps.facebook.com/selectivetwitter ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ພິມຊື່ທະວິດເຕີຂອງເຮົາລົງໄປ ແລ້ວກໍ່ກົດ Save. ເທົ່ານີ້ກໍ່ເປັນອັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ເທັກນິກການ ອັບເດດສະຖານະ ໃນ Facebook ຜ່ານ Twitter

ວິທີການນຳໃຊ້ກໍ່ງ່າຍໆ ທະວິດໃດ ຫລືຂໍ້ຄວາມໃດທີ່ທ່ານຢາກຈະໃຫ້ອອກໄປຍັງ Facebook ທ່ານກໍ່ພຽງໃສ່ຄຳວ່າ #FB ລົງໄປໃນທະວິດນັ້ນໆ ພຽງເທົ່ານີ້ ທຸກທະວິດທີ່ທ່ານທະວິດອອກໄປໂດຍຕິດຄຳວ່າ #FB ກໍ່ຈະໄປອອກຍັງ Facebook ຂອງທ່ານ.

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

14 − twelve =

*