Gadget

Crux 360 ເຄສ໌ ທີ່ຈະມາຊ່ວຍປ່ຽນ iPad ຂອງທ່ານເປັນ Netbook

ວ່າງໆໄປເຈີ ແກັດເຈັດດີໆໂຕຫນຶ່ງທີ່ຈະມາຊ່ວຍຄົນທີ່ໃຊ້ iPad ເຂົ້າໃນຊີວິດການເຮັດວຽກ ຫລືໃຊ້ແທນ Notebook. ອາດຈະມີຫລາຍຄົນທີ່ມີ iPad ແລ້ວ ເຊົາແບກ Notebook ຕິດຕົວ ອອກໄປເຮັດວຽກນຳ ເພາະວ່າ iPad ນັ້ນມັນກໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ເທົ່າກັບ Notebook ກໍ່ຕາມ. ແຕ່ບາງຄົນກໍ່ຄິດວ່າການພິມໂດຍການສຳພັດຫນ້າຈໍນັ້ນມັນກໍ່ບໍ່ຄັກໃຈປານໃດ ຫາກຈະຊື້ iPad Keyboard Dock ຂອງ Apple ກະບໍ່ຢາກຈັບຫລາຍອັນໄປນຳ ມື້ນີ້ເຮົາມີແກັດເຈັດມານຳສະເຫນີທາງອອກປັນຫານີ້.

Crux 360  ເປັນເຄສ໌ທີ່ ອອກແບບ ມາສຳຫລັບ iPad ໂດຍສະເພາະ ເຊິງລວມສອງຢ່າງໄວ້ນຳກັນນັ້ນກໍ່ຄື: ເຄສ໌(ໂສບ ຫລື ໂສບໃສ່ກັນຮອຍ) ແລະ ຄີບອດ. ເຊິງຫນ້າຕາມັນກະຄືກັບ ເຄສ໌ ທົ່ວໆໄປ ແຕ່ທີເຮັດໃຫ້ມັນແຕ່ກຕ່າງຈາກ ເຄສ໌ທົວໄປກະຄື ມັນມີຄີບຼອດ ບຼູທູດ ຕິດມານຳ, ມັນສາມາດຕອບໂຈດການໃຊ້ງານໄດ້ 3ແບບ ນັ້ນກະຄື: ແບບເປັນຂາຕັ້ງ iPad, ແບບສຳຫລັບປ່ຽນໃຫ້ເປັນ Netebook ຄືຈະມີຄີບຼອດໄວ້ພິມ, ແບບແທັບເລັດທີ່ມີໂສບທຳມະດາ.

ສ່ວນລາຄາອາດຈະສູງໄປຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ແຕ່ກະບໍ່ເຖິງວ່າຫລາຍເກີນຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ເພາະມັນພຽງແຕ່ $149.99 ເທົ່ານັ້ນ ຫາກສົນໃຈສິນຄ້ານີ້ ສາມາດສັ່ງຊື້ຈາກເວັບນອກໄດ້ເລີຍທີ່ http://cruxcase.com .ເບິງວິດີໂອຕົວຢ່າງທ້າຍບົດຄວາມ ຮູບພາບເພີ່ມເຕີມ ຄິກທີ່ນີ້ (ສຳຫລັບຄົນເນັດຊ້າ)

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

20 − eighteen =

*