How To...

ວິທີລົງ Windows 7 ແລະ Vista ຜ່ານ USB ແບບລະອຽດ

ບໍ່ເວົ້າຍາວເລີຍຕາມຫົວຂໍ້ບົດຄວາມນັ້ນລະ ວິທີລົງ Windows 7 ແລະ Vista ຜ່ານ USB  ແບບລະອຽດ ກ່ອນອື່ນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນການບູດຜ່ານ USB ຖ້າຫາກຄອມຂອງທ່ານບໍ່ຮອງຮັບການບູດຜ່ານ USB ກໍ່ສາມາດສຶກສາເປັນຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ເນາະ.

ມາເລີ່ມກັນກ່ອນເລີຍ.​ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງມີສອງຢ່າງນີ້ກ່ອນຄື USB (ຢ່າງຕ່ຳ 4GB) ແລະ ກໍ່ DVD windows7 ຫລັງຈາກມີສອງອັນນິແລ້ວກໍ່ທຳການຍັດເຂົ້າໄປໃນຄອມເລີຍ. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມນີ້ເລີຍ.

1. ຫລັງຈາກສຸບ USB ແລະຍັດແຜ່ນ DVD Windows7 ຫລື Vista ລົງໄປແລ້ວກໍ່ທຳການໄປເປີດໂປຼແກຼມ Command Prompt ຫລື CMD ໃນໂຫມດ Admin. ໂດຍໄປທີ່ Start menu > All programs > Accessories ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຄິກຂວາໃສ່ Command Prompt ແລ້ວກໍ່ເລືອກເອົາ Run as administrator ຕາມຮູບທາງລຸ່ມນີ້ເລີຍ. ນອກນີ້ຍັງສາມາດເປີດໂດຍການພິມ CMD ໃສ່ຊ່ອງຄົ້ນຫາທີ່ບ່ອນ Start menu ແລ້ວກົດ Ctrl+ Shift+ Enter ກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນແລ້ວແຕ່ຄວາມສະດວກ

2. ຫລັງຈາກເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງເທິງກໍ່ຈະເຫັນຫນ້າຕ່າງຂອງ CMD ຫລື Command Prompt ຂຶ້ນມາຕາມຮູບທາງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວກໍ່ພິມຄຳສັ່ງ diskpart ລົງໄປຕາມຮູບ ແລ້ວກໍ່ກົດປຸ່ມ Enter ຢູ່ຄີບອດ

3. ຫລັງຈາກນັ້ນຈະເຫັນເປັນແບບຮູບທາງລຸ່ມນີ້. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ພິມ list disk ລົງໄປຕາມຮູບທາງລຸ່ມ ແລ້ວກໍ່ກົດປຸ່ມ Enter ຢູ່ຄີບອດ

4. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະເຫັນເປັນແບບຮູບທາງລຸ້ມນີ້ (ອີກລະ 🙂 ). ຂັ້ນຕອນນີ້ມັນຈະເຫັນ List ຂອງ Disk ຂອງພວກເຮົາ ເຊິງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະມີສອງຢ່າງເທົ່ານັ້ນເຊິງຈະເລີມຈາກ 0-1 ເຊິງ Disk 0 ແມ່ນ Hard drive ແລະ Disk 1 ແມ່ນ USB ທີ່ເຮົາສຽບໃສ່ເພຶ່ອຕຽມໃຊ້ງານ. ສະນັ້ນເຮົາກໍ່ຕ້ອງພິມຄຳສັ່ງ Select disk ເປັນເລກ 1 ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າຕ້ອງພິມລົງໄປເປັນ Select disk 1 ຕາມຮູບທາງລຸ່ມ ເພາະ USB ເຮົາເປັນ Disk 1  ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ກົດປຸ່ມ Enter ຢູ່ຄີບອດ.


5. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະເຫັນເປັນແບບຮູບທາງລຸ້ມນີ້. ເຮົາກໍ່ດຳເນີນການພິມຄຳສັ່ງ clean ລົງໄປຕາມຮູບທາງລຸ່ມ ແລ້ວກໍ່ກົດປຸ່ມ Enter ຢູ່ຄີບອດ

6. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະເຫັນເປັນແບບຮູບທາງລຸ້ມນີ້. ເຮົາກໍ່ດຳເນີນການໄປຕາມເຄີຍໂດຍການພິມຄຳສັ່ງ create partition primary ລົງໄປຕາມຮູບທາງລຸ່ມ ແລ້ວກໍ່ກົດປຸ່ມ Enter ຢູ່ຄີບອດ

7. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະເຫັນເປັນແບບຮູບທາງລຸ່ມນີ້. ເຮົາກໍ່ທຳການດຳເນີນການຕໍ່ໄປໂດຍການພິມຄຳສັ່ງ select partition 1 ລົງໄປຕາມຮູບທາງລຸ່ມ ແລ້ວກໍ່ກົດປຸ່ມ Enter ຢູ່ຄີບອດ


8. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະເຫັນເປັນແບບຮູບທາງລຸ່ມນີ້. ເຮົາກໍ່ທຳການດຳເນີນການຕໍ່ໄປໂດຍການພິມຄຳສັ່ງ active ລົງໄປຕາມຮູບທາງລຸ່ມ ແລ້ວກໍ່ກົດປຸ່ມ Enter ຢູ່ຄີບອດ

7. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະເຫັນເປັນແບບຮູບທາງລຸ່ມນີ້. ເຮົາກໍ່ທຳການດຳເນີນການຕໍ່ໄປໂດຍການພິມຄຳສັ່ງ format fs=ntfs ລົງໄປຕາມຮູບທາງລຸ່ມ ແລ້ວກໍ່ກົດປຸ່ມ Enter ຢູ່ຄີບອດ. ຂັ້ນຕອນນິເປັນການ format USB ຂອງທ່ານເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນ ສາມາດໄປເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຫລືກິນເຂົ້າຖ້າ ໄດ້ຕາມສະບາຍ. ຫລືບໍ່ມີຫຍັງເຮັດກະນັ່ງນັບຕັ້ງແຕ່ 1% ຂຶ້ນໄປຈົນແລ້ວ ອິອິ

8. ຫລັງຈາກທຳການ format ແລ້ວກໍ່ຈະເຫັນເປັນແບບຮູບທາງລຸ່ມນີ້. ເຮົາກໍ່ດຳເນີນການຕໍ່ໂດຍພິມຄຳສັ່ງ  assign ລົງໄປຕາມຮູບທາງລຸ່ມ ແລ້ວກໍ່ກົດປຸ່ມ Enter ຢູ່ຄີບອດ

9. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະເຫັນເປັນແບບຮູບທາງລຸ່ມນີ້.​ ເຮົາກໍ່ດຳເນີນການຕໍ່ໂດຍພິມຄຳສັ່ງ exit ລົງໄປຕາມຮູບທາງລຸ່ມ ແລ້ວກໍ່ກົດປຸ່ມ Enter ຢູ່ຄີບອດ ເພຶ່ອອອກຈາກ Disk Part. ແຕ່ຢ່າຟ້າວປິດອອກຈາກ Cmd ຫລື Command Prompt. ທີ່ຈຶງກໍ່ສາມາດປີດອອກແລ້ວກັບມາເຮັດຕໍ່ໄດ້ ແຕ່ແນະນຳບໍ່ໃຫ້ປີດເນາະດຽວມັນສິຂາດຫວັກຂາດຕອນ.

10. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະເຫັນເປັນແບບຮູບທາງລຸ່ມນີ້. ຫລັງຈາກນັ້ນເຮົາກໍ່ທຳການເຂົ້າໄປຫາ ຊ່ອງ DVD ເຊິງຂອງເຮົາຕອນນີ້ເປັນ ຊ່ອງ E ສະນັ້ນເຮົາກໍ່ຂຽນຄຳສັ່ງ E ລົງໄປຕາມຮູບທາງລຸ່ມ ແລ້ວກໍ່ກົດປຸ່ມ Enter ຢູ່ຄີບອດ. ຖ້າຫາກ ຊ່ອງ DVD ເປັນ ໂຕອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນ E ກໍ່ພິມຕາມຊ່ອງນັ້ນໆ.

11. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະເຫັນເປັນແບບຮູບທາງລຸ່ນນີ້ (ອົດອ່ານແບບນີ້ຕໍ່ໄປ ດຽວກໍ່ຫມົດລະ). ຫລັງຈາກນີ້ເຮົາກໍ່ພິມຄຳສັ່ງ cd boot ລົງໄປຕາມຮູບທາງລຸ່ມ ແລ້ວກໍ່ກົດປຸ່ມ Enter ຢູ່ຄີບອດ

12. ຫລັງຈາກນັ້ນເຮົາກໍ່ຈະເຫັນເປັນແບບຮູບທາງລຸ່ມນີ້. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ດຳເນີນການຕໍ່ໄປໂດຍພິມ  bootsect.exe /nt60 h: ລົງໄປຕາມຮູບທາງລຸ່ມ ແລ້ວກໍ່ກົດປຸ່ມ Enter ຢູ່ຄີບອດ.  h ທາງຫລັງແມ່ນຊ່ອງຂອງ USB ຖ້າຫາກ USB ເປັນ F ເປັນ E ກໍ່ ໃສ່ F ໃສ່ E ແທນ h.

13. ຫລັງຈາກນັ້ນເຮົາກໍ່ຈະເຫັນເປັນແບບຮູບທາງລຸ່ມນີ້. ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າສຳເລັດແຕ່ຍັງບໍ່ເສັດສິນ.

14. ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍເຮົາກໍ່ກັບໄປ My Computer  ແລ້ວກໍ່ເຂົ້າໄປ Copy ເອົາຫມົດທຸກ file ຢູ່ໃນ DVD ຂອງ windows7 ຫລື Vista ແລ້ວເອົາໄປ paste ໃສ່ USB ຕາມຮູບທາງລຸ່ມເລີຍ


ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຖ້າໃຫ້ການ copy ສຳເລັດແລ້ວກໍ່ນຳໄປລອງໄດ້ເລີຍ.​ ສຸດທ້າຍກະຂໍໃຫ້ໃຊ້ຂອງແທ້ກັນຫລາຍໆເດີ່ເພຶອຄົນເຮັດຈະໄດ້ມີກຳລັງໃຈເຮັດສິ່ງດີໆອອກມາໃຫ້ໃຊ້ກັນ.

ມີບັນຫາຫຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຖາມໄວ້ລຸ່ມເລີຍ. ຫາກໃຜເຮັດໄດ້ສຳເລັດກໍ່ຂໍຍິນດີນຳ. ແລະຢ່າລືມຂອບໃຈເຮົາແນ່ເດີ່ ເຫມື່ອຍຫລາຍນັ່ງຂຽນມາຫລາຍຊົ່ວໂມງ.

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

11 Comments

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

six − two =

*