FREE WARE

Shrink Pic ໂປຼແກຼມຫຍໍ້ຂະຫນາດຮູບພາບເເບບງ່າຍໆ

ທ່ານໃດເຄີຍມີບັນຫາອັບໂຫລດຮູບຂຶ້ນເວັບເເລ້ວເຈີບັນຫາຮູບຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປ ເເລ້ວຕ້ອງໄປໃຊ້ໂປຼເເກຼມໂຟໂຕຊ໊ອບ ຫລືໂປຼເເກຼມ ອື່ນໆເເລ້ວຕ້ອງມີໄຟລ໌ສ້ຳຂຶ້ນມາ. ປັນຫານັ້ນຈະຫມົດໄປເມຶ່ອທ່ານໃຊ້ Shrink Pic.  Shrink Pic ເປັນໂປຼເເກຼມ ທີ່ຫຍໍ້ຂະຫນາດຮູບພາບຂອງທ່ານເເບບອັດຕະໂນມັດເເບບທີ່ທ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງໄປສ້າງເປັນໄຟລ໌ໃຫມ່. ໂປຼເເກມນີ້ຈະເຮັດວຽກເເບບຈັດການຫຍໍ້ຂະຫນາດຮູບລົງຕາມທີ່ເຮົາຕັ້ງໄວ້ ໂດຍຈະບໍ່ສ້າງໄຟລ໌ໃຫມ່ຂຶ້ນມາໃຫ້ຮົກຄອມຂອງທ່ານ.

Download:http://www.onthegosoft.com/sp_download.htm

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

3 Comments

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

2 × two =

*