FREE WARE

AppServ 2.5.10 ເເລະ 2.6.0 ກັບ PHP6

AppServ ເປັນໂປຣເເກຣມທີ່ລວມເອົາOpen Source Softwareທີ່ສໍາຄັນໃນການເຮັດWeb Server

ມາຮວມກັນເເລ້ວມີສ່ວນສໍາຄັນຕ່າງໆດັ່ງນີ້

 1. Apache
 2. PHP
 3. MySQL
 4. phpMyAdmin

ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕັ້ງໃຊ້ງານໃນເວລາອັນສັ້ນ ໂດຍຈະມີເຄື່ອງມືຊ່ວຍຕັ້ງຄ່າ Server ໃຫ້ໃນຕອນຕິດຕັ້ງເລີຍ

ລັກສະນະຄືກັບການຕິດຕັ້ງໂປເເກມທໍາມະດາສາມັນເເລະຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ທັນທີປະຢັດເວລາຫລາຍພໍສົມຄວນ
ອີກຢ່າງຍັງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ Server ຫລາຍກໍ່ໄດ້.ເເລະມື້ນີ້ມີສອງເວີຊັນໃຫ້ເລືອກໂຫລດ

AppServ 2.5.10

 • Apache 2.2.8
 • PHP 5.2.6
 • MySQL 5.0.51b
 • phpMyAdmin-2.10.3

ດາວໂຫລດ

MD5SUM : 279c0c39866fbecb8a3904969fd5d0f4

AppServ 2.6.0

 • Apache 2.2.8
 • PHP 6.0.0-dev
 • MySQL 6.0.4-alpha
 • phpMyAdmin-2.10.3

ດາວໂຫລດ

MD5SUM : e3a108c9b17f3572e53c07f52d236481

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

nine − one =

*