How To...

ມາສ້າງໄຟລ໌ Config ເພຶ່ອຕິດຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນ

ມາສ້າງໄຟລ໌ Config ຕິດຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນເພຶ່ອຈະບໍ່ໄດ້ປະກາດຫາຖານຂໍ້ມູນຫລາຍເທຶ່ອ

ກ່ອນອື່ນສ້າງເອກະສານຫລືໄຟລ໌ PHP ເເລ້ວ Save ເປັນໄຟລ໌ config.inc.php ເເລ້ວຂຽນໂຄ໊ດດັ່ງລຸ່ມນີ

ຫລັງຈາກນັ້ນເວລາຕ້ອງການໃຊ້ງານກໍ່ພຽງເເຕ່ໃສ່ຄໍາສັ່ງ include();

ຕົວຢ່າງ:include(‘config.inc.php’);

ໃຫ້ໃສ່ຕາມຂ້າງເທິງນິທຸກຄັ້ງທີ່ຈະປະກາດຫາຖານຂໍ້ມູນ

ໂດຍ: Souliyo

About the author

Souliyo

Webmaster, Web Designer, Blogger. CEO and Founder Of 856GROUP

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

6 + eleven =

*